Woningbouwcoöperaties ontstonden in Nederland aan het begin van de 20e eeuw als een soort vakbonden van arbeiders die door de staat gesubsidieerd werden om kwalitatief goede en betaalbare woningen te bouwen voor de werkende klasse. Gedurende de decennia die volgden werden deze coöperaties steeds professioneler en een paar jaar geleden werden ze geprivatiseerd. Zij hebben toen van de Nederlandse staat een enorme smak geld gekregen om zelfstandig te worden en niet langer van subsidie afhankelijk te moeten zijn. Al snel werd duidelijk dat dit geld niet genoeg was. De coöperaties kregen het niet voor elkaar om de huizen te onderhouden  op de manier die ze gewend waren. Sommige coöperaties hebben geprobeerd om vast te houden aan hun sociale beleid en niet mee te gaan in enorme huurverhogingen, velen van hen zijn momenteel failliet of staan op het punt failliet te gaan. Anderen begonnen zich steeds meer te gedragen als reguliere onroerendgoed bezitters: zij verkopen huizen op de betere locaties aan de rijkere mensen, ze slopen goedkope woningen om ze te vervangen door duurdere koopwoningen en drijven de huren op zonder er iets voor terug te geven. Officieel gezien hebben ze nog steeds de plicht om voor betaalbare woningen te zorgen, maar dat zal ongetwijfeld in de toekomst verdwijnen. Over een paar jaar zal al het werk van een hele generatie ongedaan gemaakt worden. Goedkope woningen die gesloopt of doorverkocht worden kunnen nooit meer betaalbaar vervangen worden. Ook al zijn veel mensen afhankelijk van sociale woningbouw, toch wordt het gezien als iets abnormaals, als een soort overblijfsel uit het verleden. Onze grootouders vonden dat arme mensen ook het recht hadden op een goed huis, tegenwoordig zijn alleen verouderde woningen in achterstandswijken veilig voor de yuppies. En het lijkt wel alsof onze regering denkt dat iedereen in de IT-sector werkt en zomaar een huis kan kopen, ook al bewijst de huidige economische crisis het tegenovergestelde. En de woningbouwcoöperaties? Die hebben samen met de overheid besloten jaarlijks 10% van de sociale woningvoorraad af te stoten en de aankomende 5 jaar de huren met 25% te verhogen... Tja, al die verrekte scheefwoners.

Gelukkig heeft Fretje meer verstand van speculeren...