Onze mening  


Waarom kraken?

Het is een feit dat er op dit moment een groot aantal maatschappelijke problemen zijn. Eén daarvan, zeker in de randstad, is het vinden van betaalbare huisvesting. De hoeveelheid mensen die gedwongen wordt om enorme 
huurprijzen te betalen voor een minuscuul kamertje stijgt, maar eveneens het aantal mensen dat grote moeite heeft om de levens-standaard bij te benen die de "beschaafde" wereld hen oplegt. Eigen woonruimte, werk en medische Kraak de leegte! bijstand worden meer en meer een privilege dan een recht en de regering vindt het allemaal wel best.

Veel sociale woningbouw wordt gesloopt om plaats te maken voor luxe appartementen; kantoorruimtes van duizenden vierkante meters staan leeg terwijl er talloze studenten, families en daklozen zijn die verlegen zitten om een huis; panden staan LEEG omdat de wet speculanten de hand boven het hoofd houdt en daarmee leegstand beschermt Veel ontruimde kraakpanden staan nog steeds leeg ondanks de mooie beloftes van de eigenaren.


Wat houdt kraken in?


Het kraken van een pand betekent (helaas) niet lekker goedkoop en probleemloos wonen. Integendeel, kraken vereist veel werk en organisatie, evenals opbouw,-en reparatie-werkzaamheden om een pand te redden van verdere verkrotting. Krakers zijn geen ruimtewezens van een andere planeet maar mensen die proberen hun bestaansrecht terug te eisen, om een leven terug te winnen dat ons toebehoort maar ons door economische belangen is afgenomen.  Een kraakpand is een plek om te wonen maar ook een plek die is 'bevrijd' en klaar is om gebruikt te worden voor andere doeleinden. Hier in Utrecht zijn er tal van activiteiten en initiatieven zoals low-budget eetcafés, betaalbare podia voor bands, ontmoetings-ruimtes en zelfs een gratis internetwerkplaats die behoren tot de kraakscene. Eén voor één kosten deze activiteiten veel inzet en energie van betrokkenen zonder dat deze mensen daarvoor betaald worden. Ze maken deel uit van een constructieve manier om 'het systeem' het hoofd te bieden, om aan te tonen dat het mogelijk is om een alternatief te creëren voor de mentaliteit van winstbejag die ons sociaal besef om zeep helpt. Krakers zijn slechts personen die notie genomen hebben van het feit dat deze problemen bestaan en dat het waard is om hiertegen te vechten.

 

Huh... vechten? Waar hebben jullie het over?
 

Deze strijd begint al in het dagelijkse leven, met al die rechten die zoveel mensen lijken te zijn vergeten. Het recht op betaalbare woonruimte is er daar één van bijvoorbeeld. Rechten waar vroeger voor gestreden zijn en die nu links en rechts in de uitverkoop gegooid worden onder het mom van privatisering. Dit is geen rethorisch praatje maar een zeer actuele realiteit die al jaren door krakers aan de kaak  wordt gesteld. Het is dan ook geen toeval dat in landen die gebukt gaan onder een economische crisis, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, er meer en meer gekeken wordt naar kraken als een oplossing. En het is eveneens geen toeval dat de tolerantie ten aanzien van krakers (evenals andere alternatieve sociale activiteiten) minder en minder wordt in onze "geprivatiseerde" wereld, en al helemaal in de rijkste landen. De heersende mentaliteit lijkt te zijn gebaseerd op het creëren van een "gestandaardiseerd leven", maar hoeveel mensen passen daadwerkelijk in dit keurslijf? Hoe zit het met diversiteit, met variatie en met confrontatie? Het lijkt erop alsof daar nog maar weinig ruimte voor bestaat, al helemaal in de nette, aangeharkte binnensteden. Gemeenteraden en regeringen zijn hard aan het werk om krakers en hun projecten uit hun steden te "ruimen" en wat blijft er over? Yuppie-uitgaansgelegenheden, dure restaurants, winkels en leegstaande kantorencomplexen omdat het nu eenmaal financieel voordeliger is om ze leeg te laten staan dan ze te renoveren tot sociale woningbouw of studentenflats.


En met kraken kun je de wereld veranderen?

Natuurlijk is het een utopie om te geloven dat het kraken van een pand de wereld zal veranderen. Maar het kan een beginpunt zijn om de confrontatie aan te gaan met deze kwesties, om aan te geven dat ze weldegelijk bestaan en dat er verschillende mogelijkheden zijn om daar verandering in aan te brengen. Kraken is daarmee ook een "wapen" om de bloedzuigers van deze maatschappij te raken waar het pijn doet; hun portemonnees! Wanneer regeringen alleen de rechten van de allerrijksten beschermen en de rest van de bevolking in de kou laten staan dan is het een burgerplicht om stappen te ondernemen ter verdediging van je rechten.


Ja, ja ... mooie praatjes. Maar kraken is toch eigenlijk gewoon stelen?

Voorkom vandalisme... Nee. Kraken staat niet gelijk aan het stelen van privaat eigendom. Kraken is slechts het IN GEBRUIK NEMEN van panden vanuit een noodzakelijkheid, omdat ze LEEG staan, omdat speculatie in tijden van woningnood oneerlijk is en onrechtvaardig.

De echte "criminelen" zijn degenen die panden moedwillig leeg laten staan en ontruimingen beramen zonder zich te bekommeren om mensen, zonder dat ze voor alternatieve mogelijkheden zorgen. Wonen is een recht, niet een gift, en wij zijn bereid daarvoor te vechten en te proberen om meer plekken te bevrijden en op te bouwen. Plekken waar mensen kunnen wonen, werken en samenkomen, buiten het circuit waar geld de overhand heeft. Kraken is de enige manier, afgedwongen bij de staat en in de wet geregeld, om los van gemeentelijke bureaucratie een pand weer bewoonbaar te maken. Wij vinden het belangrijk dat mensen kraken zien als een oplossing en niet als één of andere makkelijke, zelfzuchtige manier om een "plek in de maatschappij" te veroveren. Onze plek ligt niet binnen de huidige politiek van de hoogste bieder, niet bij het zakelijke leven van 'voor-wat-hoort-wat', maar bij het menselijke grondrecht tot een vrij bestaan.

U hoort nog van ons… kraken gaat door! 

 

Start | Geschiedenis | Voorgevel | Holle Kiezen | Eigenaar | Archief | E-mail | Links | Gastenboek