De nieuwe voorgevel  

Door de jaren heen is er zo nu en dan geklaagd over het feit dat de voorgevel wel eens geschilderd mocht worden. Dit was immers na de brand in 1989 nooit meer gebeurd en zowel de gevels als de kozijnen konden het onderhoud wel gebruiken. Zeker na de zogenaamde 'opwaardering' van de Ganzenmarkt tot stadsplein en sociale ontmoetingsplek kon de Ubica natuurlijk niet achterblijven!

Dus namen de krakers in september 2002 wederom het initiatief om ervoor te zorgen dat de Ubica goed onder handen genomen werd. Om niet te hoeven berusten op sponsors, die dan je pandje als uithangbord voor hun zooi gebruiken, werd er voor een creatievere oplossing gekozen en organiseerden de bewoners een benefietconcert om in de grootste kosten te voorzien. Daarna werd in samenwerking met een collectief van afgestudeerde en bijna afgestudeerde kunstenaars van o.a. de kunstacademie een ontwerp gemaakt dat betrekking moest hebben op het pand. Uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp met de ruggengraat.

foto gevel: tijdens Dit ontwerp verbindt het oorspronkelijke en het huidige gebruik van de Ubica -panden en is een duidelijke vingerwijzing naar de lokale politiek. Zo was de voornaamste slogan van de Ubica matrassenfabrikant, welke tot 1989 haar showroom aan de ganzenmarkt had; "Het gaat om de ruggegraat!". En ook de bewoners en gebruikers tonen ruggengraat door de panden te onderhouden en eigen verantwoordelijjkheid te nemen. Daarnaast hadden de verkiezingen in mei 2002 duidelijk aangetoond dat het Nederlandse volk de zittende politici zat was. De kritiek van velen was duidelijk: politici waren bang om kleur te bekennen, er was te weinig daadkracht in de politiek en politici hadden nauwelijks nog een luisterend oor voor het volk. Tevens stoorden velen zich aan de eindeloze ambtelijke molen en het te veel aan overheidsinterventies. Daarmee staat het ontwerp symbool voor de sterke ruggengraat die je in deze tijden van politieke machtsverschuiving moet hebben en is het een geheugensteuntje aan de overburen in het stadhuis bij wiens gratie zij zich in het gemeentelijke pluche mogen nestelen.

De achtergrondkleuren van de gevels zijn zo dicht mogelijk bij de originele kleuren gehouden van voor de brand en de ruggengraat dient als verfraaiiend kunstwerk dat de Ganzenmarkt er gratis en voor niets bijkreeg.
Veel buurtbewoners, voorbijgangers en anderen lieten weten dat zij de opknapbeurt erg konden waarderen en de ruggengraat mooi vonden. Helaas was niet iedereen tevreden. Dhr. E.R. van Holthe, gemeenteraadslid van de VVD, kon de schildering niet waarderen en heeft geprobeerd om via het college van B&W de schildering ongedaan te maken. Opmerkelijk want je zou toch verwachten dat juist uit liberaal oogpunt eigen initiatief gewaardeerd zou worden, maar goed. Natuurlijk valt er over smaak niet te twisten, maar het lijkt er veel op alsof dit niet het voornaamste knelpunt is. Zo maakte van Holthe zich al druk enkele dagen nadat er begonnen was; van een ruggengraat was toen nog geen sprake. Eerst waren het vooral de twee parkeerplaatsen die zonder toestemming door de steiger bezet waren, daarna werd het vooral het ontbreken van vergunningen en uiteindelijk natuurlijk de "spuuglelijke" ruggengraat. In een krantenartikel viel vervolgens te lezen dat de VVD'er krakers sowieso "een vreselijke groep" vindt en suggereerde hij dat het college niet durfde op te treden "aangezien het toch een lastige groep mensen is".

Vrij treurig hierbij was toch wel de door van Holthe opgestelde persverklaring, waarin hij zijn onvrede met de kleurkeuze 
als volgt onder woorden bracht: "ze hebben de gevel van het pand zwart geschilderd, nota bene de kleur van het fascisme". Dat Dhr. van Holthe zo fantasieloos is dat dit het enige was wat hij kon verzinnen geeft enerzijds blijk van een enorm zwaktebod en anderzijds van totale onbekendheid met de roemruchte geschiedenis van het pand. Hij had ons toch op zijn minst 'terroristen' kunnen noemen... Al met al wordt het steeds duidelijker waar nu werkelijk de schoen wringt; de Ubica staat voor lastige mensen die zich niet aan de regeltjes houden...en dàt kan natuurlijk niet!
Halverwege november 2002 besloot de Welstandscommissie, na vragen van het college van B&W, dat de schildering "in strijd was met de redelijke eisen van welstand". Van Holthe kreeg hiermee zijn zin en de schildering zou het veld moeten ruimen. Verrassend genoeg heeft de bewonersgroep tot op de dag van vandaag nooit een officieel schrijven van de gemeente ontvangen waarin geëist wordt de schildering te verwijderen. Wel heeftt de gemeente onlangs een aanschrijving verstuurd aan de eigenaar van de Ubica-panden dat hij de gevel moet overschilderen of anders een maximale boete van 15.000 euro riskeert. Daarnaast wordt de Ubica zijdelings genoemd als één van de panden op de "Holle Kiezen"-lijst.
De schildering bewijst echter eens te meer hoe onzinnig dit verwijt in wezen is...


Achtergrond informatie:

Start | Geschiedenis | Holle Kiezen | Eigenaar | Onze mening | Archief | E-mail | Links | Gastenboek